Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Enero 31, 2019 mula ika-8 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi sa Buong Sonoma Residences, Brgy. Sta. Cruz.

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig mula Block 13 hanggang Block 22 ng Sonoma Subdivision. Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa araw ding iyon sa ganap na ika-7 ng gabi.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming salamat po.

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT