Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Lunes, Pebrero 11, 2019 mula ika-8 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi sa mga sumusunod na lugar:

  • National Road ng San Vicente lagpas ng Caybanban St. hanggang kanto ng Gulod St.
  • Buong Daang Munti St, San Vicente
  • Buong Eucharist St., San Vicente

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig sa National Road ng San Vicente lagpas ng Caybanban St. hanggang sa kanto ng Gulod St. at kabuuan ng Daang Munti at Eucharist St.

Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-pito (7) ng gabi ng araw ding iyon.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming salamat po.

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT