Paunawa po sa aming mga tagatangkilik ng Santa Maria Water District sa mga sumusunod na barangay:

  • San Vicente
  • Buenavista
  • Parada
  • Tumana
  • Poblacion

Kayo po ay maaaring makaranas ng pagkaka-antala ng suplay ng tubig sa araw ng Miyerkules, Pebrero 13, 2019 mula ika-9 ng gabi hanggang Huwebes, Pebrero 14, 2019 ng ika-5 ng umaga sanhi ng gagawing pagkukumpuni ng mga linya ng ating Bulk Water Supplier na Luzon Clean Water Development Corp (LCWDC).

Hinihikayat po namin kayo na pansamantalang mag-ipon ng suplay ng tubig upang kayo ay mayroong magamit sa nasabing oras ng pagkaka-antala.

Ang SMWD po ay patuloy na humihingi ng inyong pang-unawa at konsiderasyon. Asahan po ninyo na ito ay aming ginagawa para makapagbigay ng maayos at kalidad na serbisyo ng tubig sa inyo pong mga lugar.

Maraming Salamat po!

Pamunuan ng Santa Maria Water District