March 26, 2019
Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Marso 28, 2019 sa ganap na ika-7 ng gabi hanggang ika-4 ng umaga ng Biyernes, Marso 29, 2019 sa mga sumusunod na lugar:

• National Road simula sa panukulan ng Kalye 20 St. hanggang sa boundary ng Tumana/Parada
• Buong Brgy. Buenavista at ang mga Brgy. roads na nassakupan nito

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig sa National Road simula sa panukulan ng Calle 20 St. hanggang sa M. Santiago St. ng Brgy. Parada.

Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-4 ng umaga ng Biyernes, ika-29 ng Marso, 2019.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming salamat po.

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT