Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Abril 11, 2019 sa ganap na ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi sa mga sumusunod na lugar:

• Buong Gulod II, San Jose Patag

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig sa ilang bahagi ng Gulod II at Patayang Manok St.

Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-6 ng gabi ng araw ding iyon.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang-unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming Salamat

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT