Paunawa po sa aming mga mahal na taga-tangkilik ng Santa Maria Water District (SMWD) sa mga sumusunod na lugar:

• Vilarica Subdivision

• Marian Subdivision

• Silahis ng Pagasa (S ng P)

Nais po namin ipabatid sa inyo na magkakaroon po ng paghina hanggang sa tuluyang pagkakaantala ng tubig sa inyong mga lugar mula sa araw ng Lunes, Ika-22 ng Abril 2019 hangang sa mga sumusunod na araw. Ito po ay inyong mararanasan mula ika-7 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi. Ito ay sanhi ng isassagawang rehabilitasyon ng ating well sa Vilarica Pump Station (SMWD Pump Station 8).

Sisikapin mpo naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa araw ng Biyernes, ika-3 ng Mayo 2019 ganap na ika-7 ng gabi.

Hinihikayat po namin kayo na pansamantalang mag-ipon sa mga oras na may tubig upang kayo po ay mayroong magamit sakaling tuluyang mawalan ng tubig sa inyong lugar.

Kami po ay lubos na humihingi ng inyong pang-unawa at asahan po ninyo na amin po itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming salamat po.

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT