Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Miyerkules, Mayo 1, 2019 sa ganap na ika-7 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon sa mga sumusunod na lugar:

• National Rd. Km. 38, Brgy Pulong Buhangin lagpas ng Angeles St. hanggang Gulod St. (kanang linya)

• Kabuuan ng Gulod St. Km. 39, Brgy. Pulong Buhangin

Ito po ay sanhi ng isasagawang Pagpapalit ng mga depektibong balbula ng tubig sa kanto ng Gulod St. Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-5 ng hapon ng araw ding iyon.

Kami po ay lubos na humihingi ng inyong pang-unawa at asahan po ninyo na amin po itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming salamat po.

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT