Mayo 8, 2019

Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Mayo 9, 2019 sa ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi sa mga sumusunod na lugar:

• Magmula sa Catmon/ Patag Boundary (Tulay) National Road

• Sitio Libis, Brgy. San Jose Patag

• Sitio Pisang, Brgy San Jose Patag

• Sitio JIL hanggang kanto ng Sitio Guipit, Brgy. San Jose Patag patungo sa Macaiban, Brgy. San Jose Patag

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubog ng tubig sa National Road simula sa Boundary ng Catmon at Patag (Tulay) hanggang sa Sitio Guipit, San Jose Patag patungo sa Macaiban, San Jose Patag. Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-6 ng gabi ng araw ding iyon.

Kami po ay humihingi ng inyong mga lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT