Agosto 02, 2019

PAUNAWA SA AMING MGA MAHAL NA TAGATANGKILIK:

Hindi po lingid sa ating kaalaman na mayroong namumuong “Low Pressure Area” na magdudulot ng malakas na pag ulan ngayong katapusan ng linggo, kaugnay po nito nais po naming imungkahi sa inyo na mag-ipon po ng tubig bilang paghahanda. Hindi po maiiwasan na magkaroon ng power interruptions na makakaapekto sa operasyon ng aming mga pump stations na magdudulot ng paghina hanggang sa pagkaantala ng supply ng tubig sa inyong mga lugar. At dahil sa posibleng patuloy na pag-uulan, nagsisimula na pong tumaas ang “turbidity” ng tubig sa Angat River, kung saan tayo kumukuha ng tubig sa pamamagitan ng Philhydro, ang aming Bulk Water supplier. Ito po ay manunumbalik sa normal na kalidad kapag nanumbalik na po ang
normal na sitwasyon sa Angat River.

Hinihingi po namin ang inyong kooperasyon at pang-unawa.
Maraming Salamat po.

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT