August 6, 2019

Magandang araw!

Noong nakaraang ika-25 ng Hulyo, 2019 (Huwebes ng gabi) ay hindi po naming naisagawa ang paglilinis ng tubo gaya ng aming ipinabatid sa inyong nasasakupan sanhi ng napakalakas na pag-ulan na may kasamang pagkidlat. Kaya’t ang aming pamunuan ay nagpasyang ipagpaliban ang gawain at ipagpatuloy sa naaayong panahon upang maiwasan ang hindi inaasahang pinsala sa buhay at kapaligiran.

Nais po ng Santa Maria Water District na ipabatid sa inyo na magkakaroon ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Agosto 8, 2019 sa ganap na ika-7 ng gabi hanggang ika-4 ng umaga ng Biyernes, Agosto 9, 2019 sa mga sumusunod na lugar:


• Magmula sa Looban ng Gulod (Neighborhood), Brgy. Poblacion
• Kanto ng P.Luciano at P.Mansilla St. hanggang kanto ng P.Luciano at R.Mercado St.
• Kanto ng P. Luciano at R. Mercado St. hanggang kanto ng R. Mercado at Macaiban Bypass Road #1 (patungong Amang’s Auto Electrical Shop sa Guipit, Brgy. San Jose Patag).

Ito po ay sanhi ng isagawang Paglilinis ng tubo ng tubig simula sa looban ng Gulod (Neighborhood), Poblacion, pati na rin sa Kanto ng P. Luciano/ P. Mansilla St. hanggang sa Kanto ng P. Luciano/ R. Mercado St. at Kanto ng P. Luciano/ R.Mercado hanggang kanto ng R. Mercado/ Macaiban Bypass Road#1 (patungong Amang’s Auto Electrical Shop sa Guipit, San Jose Patag). Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-4 ng umaga ng Biyernes, Hulyo 26, 2016.


Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.


Maraming Salamat po!
PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT