Agosto 27, 2019

PAUNAWA SA MGA TAGATANGKILIK NG SANTA MARIA WATER DISTRICT SA MGA SUMUSUNOD NA BARANGAY:

• PULONG BUHANGIN
• SILANGAN
• BALASING
• MAG-ASAWANG SAPA
• CAYPOMBO
• CAYSIO
• STA. CRUZ
• GUYONG
• SAN JOSE PATAG
• CATMON
• BULAC
• POBLACION
• BAGBAGUIN
• STO. TOMAS

Dahil sa patuloy na pag-ulan, ang “turbidity” ng tubig sa Angat River, kung saan tayo kumukuha ng tubig sa pamamagitan ng Philhydro, ay tumaas. Ang nakukuha natin sa ngayon ay nasa 15.4 NTU lubhang mataas sa hangganan na 5 NTU. Kaugnay nito, ang mga nasabing lugar ay makakaranas ng bahagyang madilaw na kalidad ng tubig hanggang manumbalik ang normal na sitwasyon sa Angat River. Kaugnay po nito, nais din po naming ipabatid ang paghina hanggang sa tuluyang pagkawala ng supply ng tubig sa inyong mga lugar dahil sa pagbaba ng supply ng tubig mula sa aming Bulk Water Supplier.

Kami po ay magsasagawa ng continuous flushing sa aming mga linya tuwing gabi upang mabawasan po ang turbidity o madilaw na kalidad ng inyong tubig, patuloy din po ang aming ginagawang valving sa aming mga linya upang makadagdag sa isusupply naming tubig sa inyo.

Amin pong iminumungkahi na mag-ipon ng tubig sa mga panahong may malinis na supply ng tubig sa inyong mga lugar.

Muli po, ang SMWD ay humihingi ng lubos ninyong pang-unawa sa kasalukuyang pangyayari.

Maraming Salamat po!

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT