Setyembre 27, 2019

PAUNAWA SA MGA TAGATANGKILIK NG SANTA MARIA WATER DISTRICT SA MGA SUMUSUNOD NA BARANGAY:

• PULONG BUHANGIN

• SILANGAN • BALASING

• MAG-ASAWANG SAPA

• CAYPOMBO

• CAYSIO

• GUYONG

• SAN JOSE PATAG

• CATMON

• BULAC

• POBLACION

• STA. CRUZ

• BAGBAGUIN

• STO.TOMAS

Dahil sa pagguho ng lupa sa imbakan ng tubig ng Philhydro, ang aming bulk water supplier, ang “turbidity” ng tubig ay tumaas. Ang nakukuha natin sa ngayon ay nasa 5 NTU na nasa hangganan na ng “approved turbidity level”. Kaugnay nito, ang mga nasabing lugar ay makakaranas ng bahagyang madilaw hanggang sa malabong kalidad ng tubig hanggang manumbalik ang normal na sitwasyon sa planta ng Philhydro.

Nais din po naming ipabatid na kayo po ay makakaranas ng paghina hanggang sa tuluyang pagkawala ng supply ng tubig sa inyong mga lugar dahil sa kasalukuyang “flushing” o pagpapatapon ng maruming tubig sa mga interconnection points ng aming Bulk Water Supplier.

Kami rin po ay magsasagawa ng continuous flushing sa aming mga linya upang mabawasan po ang turbidity o madilaw na kalidad ng inyong tubig, patuloy din po ang aming ginagawang valving sa aming mga linya upang makadagdag sa maaaring supply ng tubig sa inyong mga lugar.

Muli po, ang SMWD ay humihingi ng lubos ninyong pang-unawa sa kasalukuyang pangyayari.

Maraming Salamat po.

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT