Nobyembre 15, 2019
Magandang araw!
Nais po ng Santa Maria Water District na ipabatid sa inyo na magkakaroon ng paghina hanggang sa tuluyang pagkaka-antala ng tubig mula sa araw ng Lunes, Nobyembre 18, 2019 hanggang sa ika-6 ng Disyembre, 2019 magmula ika- 5 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi sa mga sumusunod na lugar sa Brgy. Poblacion:
• Kabuuan ng Villarica Subdivision
• Kabuuan ng Marian Subdivision
• Kabuuan ng Silahis ng Pag-asa (S ng P)
• Kabuuan ng Likod Simbahan
Ito po ay sanhi ng isasagawang Pagsasaayos ng well ng Villarica Pump Station (SMWD Pump Station) . Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan ika- 7 ng Disyembre, 2019(Sabado).
Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.
Maraming salamat po.
PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT