Abril 8, 2020

PABATID MULA SA PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT
SA EXTENDED ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE

Bilang pagsunod sa ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon mula noong Marso 18, 2020 na pinalawig hanggang sa Abril 30, 2020, minarapat ng Pamunuan ng Santa Maria Water District na gawin ang mga sumusunod upang mapanatili sa loob ng kanilang mga tahanan ang mga empleyado at mga tagatangkilik ng serbisyo nito.

●Patuloy na “supply” ng tubig at paalala sa pagtitipid ng tubig

Kasama sa mandato ng SMWD ang patuloy na “supply” ng tubig sa gitna ng “Ehanced Community Quarantine.” Patuloy ang 24/7 na operasyon ng ating technical team upang masigurong maayos ang supply ng ating tubig. Kaugnay nito, amin ring hinihingi sa aming mga tagatangkilik ang pagtitipid ng tubig sa pamamagitan ng paggamit lamang nito sa mga higit na kailangang gawain tulad ng paghuhugas ng kamay, paliligo, paglilinis, pag-inom at pagluluto. Anumang gawain na kumokonsumo ng maraming tubig na maaaring ipagpaliban ay huwag munang gawin sa panahong ito. Sa kadahilanang mas marami ng gumagamit ng tubig sa panahong ito, mas mataas ang “demand” natin sa tubig. Ang pagtaas ng “demand” na ito ay maaaring magresulta sa “Low Pressure” hanggang sa tuluyang pagkawala ng tubig sa oras na marami ang gumagamit o “peak hours.” Dahil ditto, iminumungkahi ng SMWD ang pag-iipon ng sa tubig sa mga malinis na drum o “container” para may magamit sa mga oras ng biglaang pagkawala ng tubig.

●Koleksyon ng Bayad sa Tubig, Oras ng Opisina, Pagtugon sa mga “Complaints and Requests”

Dahil sa banta ng COVID 19, minabuti ng Pamunuan ng Santa Water District na itigil pansamantala ang operasyon nito sa koleksyon ng bayad sa tubig, pagtanggap ng aplikasyon ng serbisyo ng tubig at maging ang mga “walk-in complaints and request” tulad ng reconnect at disconnection hanggang matapos ang “Enhanced Community Quarantine.” Ito ay upang mapangalagaan hindi lamang ang kapakanan ng mga empleyado nito kundi maging ng mga tagatangkilik nito.

Muling magbubukas ang tanggapan ng SMWD sa Lunes, Mayo 04, 2020, pagkatapos ng pinalawig na “Enhanced Community Quarantine” sa Abril 30, 2020.

Para sa anumang katanungan o anumang hinaing na inyong nais idulog sa amin ay maaari nyo pong ipadaan sa mga sumusunod na numero (GLOBE) 0917-883-7693, (SMART) 0918-920-7693, (SUN) 0925-526-7693 o (PLDT) 044-815-3363. Maaari rin kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page Santa Maria WD (Water District).

●Meter Reading, Bill ng Tubig, Penalty, Due Date at Pagpuputol

Pansamantala ring sinuspinde ang pagpapataw ng anumang multa sa mga hindi nabayarang water bill sa panahon ng Ënhanced Community Quarantine.” Ang pagpuputol ng serbisyo ng tubig para sa mga hindi nabayaran ay amin ding pinagpapaliban hanggang sa matapos sa ating kinakaharap na krisis sa ngayon.
Wala ring magaganap na buwanang meter reading para sa buwan ng Abril sa halip ay sa Mayo na ulit ang susunod na bill ng tubig na matatanggap ng aming mga tagatangkilik.