Advisory 201807-0027

PAUNAWA SA MGA TAGATANGKILIK NG SANTA MARIA WATER DISTRICT SA MGA SUMUSUNOD NA BARANGAY: Pulong Buhangin Silangan Balasing Mag-asawang Sapa Caypombo Guyong San Jose Patag Catmon Bulac Poblacion Bagbaguin Sto. Tomas Dahil sa patuloy na pag-ulan, ang “turbidity” ng tubig sa Angat River, kung saan tayo kumukuha ng tubig sa pamamagitan ng Philhydro, ay tumaas. continue reading : Advisory 201807-0027

Advisory 201807-0026

SMWD Office will be closed on the following dates: July 20(Friday) to July 21, 2018(Saturday) “SMWD Team Building” Normal transaction will resume on July 23,2018(Monday)