Sa aming mga mahal na tagatangkilik, maaari po tayong makaranas ng pagtaas o pagbaba sa ating “Water Bill” para sa mga buwan ng Enero at Pebrero. Ito po ay dulot ng pagpapatupad ng bagong “zoning” ng lokasyon ng ating mga metro ng tubig ngayong buwan. Sa kadahilanang pong ito, maaaring magbago ang dating araw ng “Reading” na nakatakda sa inyong lugar.

Hinihingi po namin ang inyong pang-unawa sa kaganapang ito. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan kung mayroon po kayong katanungan o kaya ay tumawag o magtext sa aming mga hotlines.