SMWD ANNOUNCEMENT
January 26, 2018

Paunawa sa mga tagatangkilik ng SMWD sa mga sumusunod na barangay:
Pulong Buhangin
Silangan
Balasing
Mag-asawang Sapa
Caypombo
Guyong
San Jose Patag
Catmon
Bulac
Poblacion
Bagbaguin
Caysio
Tumana

Nais po naming ipabatid sa inyo na nasira po ang isa sa mga pumps po ng Philhydro, ang aming bulk water supplier.

Kaugnay po nito, ang mga nasabing lugar po ay makakaranas ng pansamantalang pagka-antala at paghina ng suplay ng tubig. Kasalukuyan po na nirerepair na ng Philhydro ang nasabing pump at patuloy din po ang ginagawa naming valve adjustments upang pansamantalang mapaigsi ang pagkaantala at paghina ng suplay ng tubig sa mga apektadong lugar. Amin pong iminumungkahi na mag-ipon muna tayo ng tubig hanggang maibalik po ang normal na suplay ng tubig mula sa Philhydro.

Muli, ang SMWD ay humihingi ng lubos ninyong pang-unawa sa kasalukuyang pangyayari.

Maraming Salamat po!

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT