Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Enero 24, 2019 mula ika-8 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi sa mga sumusunod na lugar:

• National Road ng San Vicente lagpas ng Gulod St. hanggang sa boundary ng San Vicente – Muzon.
• Buong Kaypalong St., San Vicente
• Buong Pasong Kasay St., San Vicente
• Buong Horacio Dela Costa Homes VI Subdivision, San Vicente

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig sa National Road ng San Vicente lagpas ng Gulod St. hanggang sa boundary ng San Vicente – Muzon.

Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-pito (7) ng gabi ng araw ding iyon.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming salamat po.

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT