Magandang araw! Magkakaroon po tayo ng pagka-antala ng tubig sa Biyernes (Hunyo 29, 2018) mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi sa mga sumusunod na lugar:

  • Mula sa kanto ng Sta. Clara Pump Station hanggang dulo ng Yakal St. Brgy. Sta. Clara
  • Buong Gumasing Compound, Sta. Clara
  • Buong Molave St. Sta. Clara

Ito po ay sanhi ng isasagawang LOWERING ng PUMP and MOTOR ng Sta. Clara Pump Station. Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang-unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapagbuti at mapaganda ang aming paglilingkod. Maraming salamat po!

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT