Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Lunes, Abril 15, 2019 sa ganap na ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi sa mga sumusunod na lugar:

• Buong Gulod II, San Jose Patag

Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-6 ng gabi ng araw ding iyon.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang-unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.