Paunawa po sa aming mga mahal na taga-tangkilik ng Santa Maria Water District (SMWD) sa mga sumusunod na lugar:

• Vilarica Subdivision

• Marian Subdivision

• Silahis ng Pagasa (S ng P)

Nais po namin ipabatid sa inyo na magkakaroon po ng karagdagang araw ang nauna naming anunsyo ukol sa paghina hanggang sa tuluyang pagkakaantala ng tubig sa inyong lugar na nagsimula noong araw ng Lunes, Ika-22 ng Abril 2019. Ito po ay inyong mararanasan mula ika-7 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi. Ito ay sanhi ng isassagawang rehabilitasyon ng ating well sa Vilarica Pump Station (SMWD Pump Station 8). Ito po ay nangangailangan pa ng karagdagang araw upang mas maaoys naming muli ang kalidad ng tubig na nagmumula rito.

Sisikapin mpo naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa araw ng Biyernes, ika-17 ng Mayo 2019 ganap na ika-7 ng gabi.

Hinihikayat po namin kayo na pansamantalang mag-ipon sa mga oras na may tubig upang kayo po ay mayroong magamit sakaling tuluyang mawalan ng tubig sa inyong lugar.

Kami po ay lubos na humihingi ng inyong pang-unawa at asahan po ninyo na amin po itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming salamat po.

ANG PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT