Mayo 17, 2019


Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Martes, Mayo 21, 2019 sa ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi sa mga sumusunod na lugar:


• Magmula sa panulukan ng Kalsadang Munti St., Brgy Catmon

• National Road, Brgy Catmon hanggang sa boundary ng Brgy. Catmon at Brgy. San Jose Patag (tulay)


Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubog ng tubig sa National Road simula sa panulukan ng Kalsadang Munti St. at National Road, Brgy Catmon hanggang sa boundary ng Brgy. Catmon at Brgy. San Jose Patag (tulay). Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-6 ng gabi ng araw ding iyon.

Kami po ay humihingi ng inyong mga lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT