Agosto 19, 2019

Magandang Araw!


Nais po ng Santa Maria Water District na ipabatid sa inyo na magkakaroon ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Martes Agosto 20, 2019 sa ganap na ika-7 ng gabi hanggang ika-4 ng umaga ng Miyerkules Agosto 21, 2019 sa mga sumusunod na lugar:

• Magmula sa kanto ng SMWD Sta. Clara Pump Station ng Yakal St.
• Buong Molave St. Sta. Clara
• Buong Luwasan St. Sta. Clara


Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig magmula sa kanto ng SMWD Sta. Clara Pump Station, sa kabuuan ng Molave St. hanggang sa kabuuan ng Luwasan St. ng Brgy. Sta. Clara. Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-4 ng umaga ng Miyerkules, Agosto 21, 2019.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming Salamat po!
PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT