Magandang araw!

Nais po ng Santa Maria Water District na ipabatid sa inyo na magkakaroon ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Miyerkules, Setyembre 11, 2019 sa ganap na ika- 7 ng gabi hanggang ika- 4 ng umaga ng Huwebes, Setyembre 12, 2019 sa mga sumusunod na lugar:

• Magmula sa kanto ng Lambak St., Brgy. Lalakhan/ Taal St., Bocaue Road hanggang sa kabuuan ng Barangay Lalakhan

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig magmula sa kanto ng Lambak St., Brgy. Lalakhan/ Taal St., Bocaue Road hanggang Kabuuan ng Brgy. Lalakhan. Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-4 ng umaga ng Huwebes, Setyembre 12, 2019.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming Salamat po!
PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT