Nobyembre 12, 2019
Magandang araw!
Nais po ng Santa Maria Water District na ipabatid sa inyo na magkakaroon ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Nobyembre 14, 2019 sa ganap na ika- 9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi ng araw ding iyon sa mga sumusunod na lugar:
• Magmula sa Petron Gas Station / Buenavista Road patungo sa kabuuan ng Brgy. Buenavista hanggang boundary ng Prenza, Marilao, Bulacan
Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig magmula sa Petron Gas Station / Buenavista Road patungo sa kabuuan ng boundary ng Prenza, Marilao, Bulacan. Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika- 6 ng gabi ng Huwebes, Nobyembre 14, 2019.
Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.
Maraming salamat po.
PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT