Disyembre 17, 2019

Magandang araw!

Nais po ng Santa Maria Water District na ipabatid sa inyo na magkakaroon ng pagka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Disyembre 19, 2019 sa ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon sa mga sumusunod na lugar:

• Kabuuan ng Barangay Road, Buenavista kabilang ang Sitio Kabatuhan, Central hanggang sa Buenavista – Prenza I boundary.

• Maliit na bahagi ng Ibayong Tabon St. (bago mag St. Bartolomew School hanggang Ibayong Tabon, Parada-Buenavista Boundary).

Ito po ay sanhi ng isasagawang Interconnection at pagkakabit ng mga barbula ng tubig sa kanto ng Sitio Libis. Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan ika-5 ng hapon ng araw ding iyon.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

Maraming salamat po.

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT