Paalala sa lahat ng tagatangkilik ng Santa Maria Water District