Mayo 24, 2019

Magandang araw!

Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Martes, Mayo 28, 2019 sa ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi sa mga sumusunod na lugar:

• Magmula sa Flying V Gas Station, Guipit St. San Jose Patag hanggang sa panulukan ng St. Mary’s General Hospital

• Buong Lote, Dulong Bayan Brgy. Poblacion

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig sa FLYING V Gas Station, Guipit San Jose Patag hanggang sa panulukan ng St. Mary’s General Hospital ng Brgy. Poblacion. Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika-6 ng gabi ng araw ding iyon.

Kami po ay humihingi ng inyong mga lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo.

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT