Nobyembre 5, 2019

Magandang araw!

Nais po ng Santa Maria Water District na ipabatid sa inyo na magkakaroon ng pagkaka-antala ng tubig sa araw ng Huwebes, Nobyembre 7, 2019 sa ganap na ika- 9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi ng araw ding iyon sa mga sumusunod na lugar:

• Magmula sa kanto ng Ibayong Tabon at Buenavista Road patungo sa kabuuan ng Brgy. Buenavista hanggang boundary ng Prenza, Marilao, Bulacan

Ito po ay sanhi ng isasagawang Paglilinis ng tubo ng tubig magmula sa kanto ng Ibayong Tabon / Buenavista Road patungo sa kabuuan ng Brgy. Buenavista hanggang boundary ng Prenza, Marilao, Bulacan..Sisikapin po naming maibalik muli ang normal na daloy ng tubig sa inyong mga tahanan sa ganap na ika- 6 ng gabi ng Huwebes, Nobyembre 7, 2019.

Kami po ay humihingi ng inyong lubos na pang unawa at asahan po ninyo na amin itong ginagawa upang mas mapabuti at mapaganda ang aming paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po.

PAMUNUAN NG SANTA MARIA WATER DISTRICT