PDF Icon

Request for Quotation

10/26/2018 SUPPLY OF LABOR AND MATERIALS FOR THE CONSTRUCTION OF NEW STORAGE AREA FOR ARCHIVES and NEW MIS & RECORD SECTION’S OFFICE – SECOND FLOOR SUPPLY AND DELIVERY OF MOTOR VEHICLE SUPPLY AND DELIVERY OF VARIOUS Ci, GI and Di FITTINGS FOR BULK IMPROVEMENT PROJECT

Advisory 201810-0036

Magandang araw! Magkakaroon po ng pagkaka-antala ng tubig sa Lunes, Oktubre 29, 2018 (mula ika-10 ng gabi hanggang ika-3 ng umaga kinabukasan) at sa Martes, Oktubre 30, 2018 (mula ika-9 ng gabi hanggang ika-12 ng hating gabi). Ang mga lugar na mawawalan ng tubig ay ang mga sumusunod: •Pulong Buhangin (except Garden Village and Green continue reading : Advisory 201810-0036

Advisory 201810-0035

Magandang araw! Magkakaroon po ng paghina hanggang sa tuluyang pagkaka-antala ng tubig mula sa araw ng Huwebes, Oktubre 18, 2018 hanggang sa Lunes, Oktubre 29, 2018. Ang mga lugar na mawawalan ng tubig tuwing ika-5 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon: Sta. Cruz Bukid Molave St., Sta. Clara Yakal St., Sta. Clara Narra St., Sta. continue reading : Advisory 201810-0035